Guard Tour

                     นาฬิกายาม ระบบรักษาความปลอดภัย ป้องกัน รปภ.หลับ และรักษาระบบการทำงานของ รปภ.อย่างเคร่งครัด โดยการบันทึกเวลาเพื่อเป็นหลักฐาน ตรวจเช็ค ร.ป.ภ.ได้ทันใจ สามารถดึงข้อมูลย้อนหลังอย่างง่ายดาย