US 10 Series

_________________________

ทางเลือกของหัวอ่าน :
เป็นวัตกรรมใหม่ที่สมบูรณ์ แข็งแรง ครบครัน และถูกต้อง รวมทั้งหมดในเครื่องเดียวกัน
ทั้งทางเลือกของการอ่านบัตร หรือ อ่านลายนิ้วมือ/บัตร

การสื่อสาร :
US 10 ติดตั้งได้อย่างง่ายดายบนเครือข่ายของคุณ พร้อมสนับสนุน TCP/IP และฟังก์ชั่นเสริม wireless
การเชื่อมต่อมาตรฐานพอร์ต RS-232 ช่วยให้ผู้ใช้เชื่อมต่อโดยตรงไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ และการเชื่อม
แบบ USB ช่วยให้ผู้ใช้ download ข้อมูลใส่ Flash Drive ได้

การแสดงผล :
ขนาดหน้าจอ 3 นิ้ว หน้าจอสี TFT สำหรับการแสดงผลของกราฟฟิกไอคอน และภาพถ่ายที่สวยงาม
ผู้จัดการสามารถรับรายงาน เข้า-ออกงาน ของพนักงานจากข้อความ SMS อยู่เบื้องหลังได้

ความจุ :
รองรับลายนิ้วมือได้ถึง 3,000 ลายนิ้วมือ หรือ 10,000 บัตร (หรือการอ่านอื่นๆ) จัดเก็บรายการได้ 50,000 รายการ

เสียงกริ่ง/เสียงปลุก :
ตัวจัดตารางเวลาสามารถแสดงผลโดยเสียงกริ่ง หรือเสียงปลุกสำหรับเวลาเริ่ม และเวลาปิดการทำงาน การถ่ายทอดยังสามารถเชื่อมต่อกับการสั่งหยุดประตูล็อคได้อีกด้วย

ตัวเลือก :
US 10 สามารถอ่านการกำหนดค่าตัวเลือกฟังก์ชั่นเสริม Wi-Fi และบัตร HID, iClass HID และ บัตร Mifare 13.56 MHz ได้

ปุ่มกด :
ปุ่มกดมี 4 ปุ่มฟังก์ชั่น เพื่อปรับแต่งการอ่านสำหรับความต้องการเพิ่มเติม (เช่น นาฬิกาสำหรับ เข้า-ออก, เข้า-ออกช่วงพัก, รายงานรหัสงาน, รายการความช่วยเหลือต่างๆ)

_________________________________________________________________________