iFace Series Th 02

__________________________
            เป็นนวัตกรรมใหม่ที่พร้อม ด้วยคุณสมบัติสำหรับการ ประมวลผล และยืนยัน ระบุบุคคลด้วยใบหน้า และลายนิ้วมือ, รองรับการยืนยันระบุบุคคลได้หลายรูปแบบ เช่น สแกน ใบหน้า ลายนิ้วมือ รหัส รวมถึงการเลือกสลับหรือเลือกรวมรูปแบบ เพื่อยืนยันระบุบุคคลตาม ความเหมาะสม, สามารถใช้ร่วมกับเครื่องรุ่นอื่นๆ ซึ่งใช้การเชื่อมต่อ TCP/IP, USB Host เพื่อให้ การจัดการโอนถ่ายข้อมูลง่าย และสะดวก, นอกจากนี้รูปลักษณ์ใหม่ที่ออกแบบเพื่อให้เหมาะสม กับการใช้งาน และสถานที่ใช้งาน เช่น บริษัท ธนาคาร และโรงงาน______________________________________________________________________________

            100,000 รายการ
            400 ใบหน้า 1,000 ลายนิ้วมือ
            กล้องคู่เพื่อให้ได้การประมวลผลภาพประสิทธิภาพสูง
            โฟกัสประมวลผลจากใบหน้าโดยอัตโนมัติ
            สัญญาณเสียง และภาพ LED Prompt ที่ได้รับการยอมรับ ว่าดีที่สุดจากผู้ใช้งาน
            การแสดงผลหน้าจอสี 2.8 นิ้ว ฟังก์ชั่นการบันทึกเวลา T9 input และรหัสผู้ใช้ 9 หลัก
            การถ่ายโอนข้อมูล USB pen drive, TCP/IP
            สัญญาณกริ่ง RTC และตารางสัญญาณกริ่งมากกว่า 10 กรุ๊ป ที่เป็นที่ยอมรับว่าเที่ยงตรง และสะดวกในการ บริหารจัดการ                    เรื่องเวลา
            การประมวลผลด้วย platform CPU ความ เร็วสูง 1 GHz สามารถประมวลผลระบุ บุคคลภายในเวลาน้อยกว่า 1 วินาที
            อินฟาเรดเสริม ออกแบบให้สามารถ ยืนยันระบุบุคคลได้แม้มีแสงสว่างน้อย
            ด้วย firmware platform คุณภาพทำให้ iFace Series Th 02 สามารถ ใช้งานได้หลากหลาย และให้ ประสิทธิภาพสูงสุด

__________________________________________________________________________

             ใบหน้า : 400
             ลายนิ้วมือ : 1,000      
             การ์ด : 1,000 (ฟังก์ชั่นเสริม)
             รายการ : 100,000
             การแสดงผล: หน้าจอสี 2.8 นิ้ว
             การเชื่อมต่อ : TCP/IP, USB Host    
             ฟังก์ชั่นมาตรฐาน : Work Code, ข้อความ, ค่าต่างเวลา, ตารางสัญญาณกริ่ง, ค้นหารายละเอียดด้วยตัวเอง,
                เปลี่ยน สถานะอัตโนมัติ, T9 input, รหัสผู้ใช้ 9 หลัก, กล้อง
             ฟังก์ชั่นเสริม : ID/Mifare Cards
             ซอฟท์แวร์ : ZKTime 5.0
             อะแด๊บเตอร์ปลั๊กเสียบ : DC 5V 0.8A
             การประมวลผล : <= 0.5 Sec.
             ความร้อนขณะทำงาน : 0 oC -45 oC
             ความชื้นขณะทำงาน : 20%-80%  
             ขนาด: 167.5*148.8*32.2mm (ความยาวXความกว้างXความบาง)