Elevator Control

                     Elevator Access Control System เป็นระบบควบคุมการใช้ลิฟท์ด้วยบัตรคีย์การ์ดและลายนิ้วมือ ระบบออกแบบมาให้สามารถกำหนดสิทธิ์ การผ่านขึ้นแต่ละชั้นพร้อมกำหนดช่วงเวลาตามต้องการโดยสามารถกำหนด วันที่มีสิทธิ์เริ่มใช้งาน ถึงวันที่ สิ้นสุดการใช้งานได้ รอองรับการใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านบัตรและใช้ร่วมกับ เครื่องสแกนลายนิ้วมืออรุ่น FR1200 หรือชุดอ่านบัตรที่มีปุ่มให้กดรหัสผ่าน